Tjänster

Tjänster


Bredband, telefoni och tv

Bostadsrättsföreningen är ansluten till Com Hem för leverans av såväl bredband, tv och telefoni. Denna avgift ingår i månadsavgiften för respektive lägenhet. Vill lägga till kanaler eller uppgradera ert bredband så vänder ni er till ComHem www.comhem.se


Felanmälan

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, lokal- och garagegäster är välkomna att kontakta någon ur styrelsen för frågor av allmän natur. Helst via e-post; brfpokalen5@gmail.com Denna adress går till hela styrelsen. Beträffande felanmälan och frågor om kontrakt, hyres- och avgiftsdebitering hänvisas till:


 

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötare är BK Fastighetsservice AB som gör veckovisa ronder i fastigheten och nås via 08-556 96 630. Tänk på att ni kan bli betalningsansvariga för saker som ni på eget initiativ beställer utan styrelsens godkännande.

I första hand vänder ni er till föreningens kontaktpersoner via brfpokalen5@gmail.com  eller de telefonnummer till medlemsansvarig och ordförande som finns anslaget i entrén och på www.pokalen5.se

En grundregel är att alla arbeten som berör den egna lägenheten bekostas av medlemmen.


 

Kameral förvaltning

Avgiftsavisering samt pantförskrivning sköts av Fastum UBC Förvaltning AB

Telefon: 90 220

Mail: kundsupport@fastum.se

Fastum UBC Förvaltning AB

Box  904

751 09 UPPSALA


Sophantering

Det finns sopnedkast för hushållssopor på våningsplan 1. Vad gäller övriga grovsopor, pizzakartonger, tidningar, galgar från kemtvätten med mera så finns en återviningsstation bakom huset.


Förråd och cykelförråd

Det finns ett förråd till varje lägenhet samt ett gemensamt cykelförråd.

Brf Pokalen5 Copyright @ All Rights Reserved.